top of page
  • Foto van schrijverLieke Bruijn

De Diamant


Column december 2008 ‘Op zoek naar de diamant in ieder mens’


Lieke Bruijn is werkzaam als psycholoog en consulent bij de vestigingen van Van Ede & Partners in Rotterdam en Breda. In deze nieuwsbrief vertelt ze over haar werk.

Als mensen bij Van Ede komen staan ze vaak op een kruispunt in hun werkzame en persoonlijke leven. Zij ervaren bij zichzelf een zekere onvrede, ze voelen onrust of er is een conflict. Soms is het heel duidelijk: ‘ik moest weg van mijn werkgever’ en soms is het diffuser: ‘Ik weet eigenlijk niet precies wat ik wil’.


In die fase van hun leven lopen we met onze cliënten een stukje mee. Ter verduidelijking van een traject bij van Ede zeg ik altijd: we gaan een beetje aan je trekken en duwen, we houden je op een respectvolle, liefdevolle wijze een spiegel voor met als doel dat we samen in kaart kunnen brengen wie je bent als mens.

Iedere cliënt doorloopt een eigen bewustwordingsproces. Op die pelgrimstocht naar binnen gaat het om een stuk bezinning en bezieling; wat drijft je als mens, waar ligt je onderliggend verlangen en wat wil je in je leven nog leren?


Daarin is het beeld van Niels Holgersson in het logo van Van Ede heel beeldend en symbolisch. We maken allemaal onze persoonlijke reis door het leven. Tijdens die ontwikkelingsreis landen we op mooie en minder mooie plekken, we kunnen vleugellam zijn, we verliezen oude veren en we krijgen er weer nieuwe bij.


Net zoals Niels Holgersson de taal van de ganzen leert spreken, leren mensen als ze hier binnen komen ook de taal van Van Ede spreken. Vaak is dat voor hen een confrontatie met een hele nieuwe wereld. We nodigen mensen uit om op een andere manier naar zichzelf te kijken. Veel mensen zijn niet gewend om op die manier aandacht aan zichzelf te besteden; hun eigen talenten benoemen ervaren mensen vaak als lastig: ze praten er eerder een pondje af.


In de gesprekken ga ik samen met de cliënt op zoek naar zijn of haar eigen kernkwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Zo nodig ik de cliënt uit om zowel de schaduwkanten als de schittering in zichzelf te zien. Ik geloof dat er in ieder mens een diamant zit. Iets heel wezenlijks, dat ieder mens uniek maakt. Ieder mens heeft een eigen kleur en dat hele eigene, daar gaat het om. In mijn werk ben ik steeds op zoek naar die glanzende kant, de diamant, in mensen. Soms is deze ver weg, verstopt onder veel lagen, vertroebeld door angsten, trauma’s, (voor)oordelen van vroeger en nu. Op de vlucht van de vogel heeft iedereen zijn of haar eigen strijd.


Inspirerend en ontroerend is het als mensen zelf die diamant gaan zien en ze hun schaduwkanten kunnen omarmen, aanvaarden en beter in contact kunnen komen met hun essentie en hun gevoel. Het draagt bij tot het opheffen van blokkades, er ontstaat weer beweging in hun gedachten en als mens ‘Op zoek naar de diamant in ieder mens’ voelen zij zich na een dergelijk proces vaak ‘lichter’ en daardoor gelukkiger.

Als mensen eenmaal hun ‘aanbod’ in kaart hebben gebracht en dat aanvoelt als een lekker zittend jasje, dan geeft dat zelfvertrouwen, een gevoel van: ‘dit ben ik’. Vanzelf ga je dan gemakkelijker de wereld in, op zoek naar die nieuwe baan of naar een nieuwe bestemming.Comments


bottom of page