top of page

Coaching programma's

Individuele coaching heeft als doel om je de mogelijkheid te geven om in je werkomgeving te reflecteren op je eigen handelen en denken. Het stimuleert je in je functioneren en het leert je te onderzoeken hoe je in je werkomgeving het beste kunt presteren. Bestaande kwaliteiten en belemmerende overtuigingen en onterechte aannames maken we bespreekbaar. Uitgaande vanuit het gegeven dat jezelf het instrument bent draagt bewustwording van je denken en voelen vaak bij aan het vergroten van zelfvertrouwen en een beter professioneel functioneren. De gesprekken kunnen gaan over jezelf ( beter) profileren, effectiever
communiceren, leidinggeven, omgaan met irritatie, angst en autoriteit en het hanteren van conflicten. Een juiste balans weten te vinden tussen je werkzame- en privé leven kan ook als aandachtpunt naar voren komen. Een coachingtraject bestaat gemiddeld uit 5 tot 10 gesprekken van 1,5 uur. In een intake gesprek worden leerdoelen, wensen en verwachtingen besproken. Afstemming met een leidinggevende of met een HRM adviseur kan een onderdeel van het voortraject vormen.

Loopbaancoaching is zinvol als je ervaart dat de motivatie voor je werk afneemt of je een toenemende behoefte hebt aan een verandering van je werkzaamheden. Daarnaast kan kans op uitval door problemen op je werk of mogelijk ontslag ook inzet zijn voor een oriëntatie op je loopbaan. In de gesprekken bied ik ondersteuning en geef ik inzicht bij het in kaart brengen van je “aanbod”. Beantwoording op vragen als:  wie ben ik, wat kan en wat wil ik en welke arbeidsbranche en cultuur past het beste bij mij vormen daarbij het uitgangspunt. Kwaliteiten, drijfveren, valkuilen en mogelijk belemmeringen en patronen brengen we in kaart. Daarnaast onderzoeken we de grenzen en mogelijkheden voor je verdere loopbaanontwikkeling. Een praktische begeleiding bij het schrijven van een sollicitatie brief, een update van je CV en het oefenen van een sollicitatie gesprek behoort ook tot de mogelijkheden.
Een loopbaancoachingtraject bestaat gemiddeld uit 3 tot 8 gesprekken van 1,5 uur.
In een intakegesprek worden vragen, wensen en verwachtingen van het loopbaantraject besproken.
Afstemming met de leidinggevende of met de HRM adviseur kan een onderdeel van het voortraject vormen

Coaching

Door de vele veranderingen in organisaties (bezuinigingen, reorganisaties en fusies) worden werknemers tegenwoordig toenemend geconfronteerd met hun persoonlijk functioneren op de werkvloer.

Focussen op je sterkte en zwakte aanbod is dan ook voor velen waardevol.

TALENT IN BEELD voorziet in deze behoefte.

 

Het traject geeft zicht op zijn/haar talenten, drijfveren en mogelijke belemmeringen.

Het bewustwordingsproces draagt bij aan het beter functioneren in de huidige baan

of het goed kunnen profileren op de arbeidsmarkt.

 

Het programma bestaat uit:

 • 5 gesprekken van 1,5 uur

 • het in kaart brengen van talenten

 • indien gewenst het oefenen van een sollicitatiegesprek

 • De volgende vragen komen aan bod: wat drijft mij, doe ik wat bij mij past, zit ik op de juiste plaats,

 • waar liggen mijn leerdoelen, welke arbeidsbranche past bij mij en is mijn CV op orde?
   

 Het Talent in Beeld traject is tweeledig te gebruiken:

 1. het draagt bij aan beter functioneren en positioneren in de huidige werkomgeving

 2. het biedt de mogelijkheid om zich goed en gericht te kunnen profileren op de arbeidsmarkt

In een vrijblijvend intakegesprek kunnen uiteenlopende mogelijkheden besproken worden

en wordt een voorstel op maat gemaakt.

Loopbaan Coaching

Vaak zie en voel je het wel aankomen. Je voelt je constant moe, je bent geregeld ziek en je gaat steeds harder werken. Door langdurige overbelasting en stress pleeg je roofbouw.

 

Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen.

 • te aardig willen zijn, (eager to please), conflictvermijdend gedrag en geen nee durven / kunnen zeggen

 • het stellen van hoge eisen verweven met een te groot perfectionisme

 • opkroppen van (negatieve) gevoelens en niet weten hoe deze te uiten

 • geen hulp durven of kunnen vragen

 

Mijn begeleiding bij dreigende uitval is erop gericht dat je gedrag herkent en dit leert om te buigen naar constructiever en pro-actiever gedrag.

 Het doel van de begeleiding is om vitaliteit te vergroten, lichamelijk en psychisch herstel te bevorderen en je zelfmanagement te verbeteren.

 

In een intake gesprek kijken we wat nodig is en bespreken we individueel maatwerk.

Vervolgens maak ik met de cliënt een inventarisatie van het ontstaan van  klachten. We nemen je slaap -en eetgewoonten onder de loep en maken afspraken over een mogelijk bijpassend sport en bewegingsprogramma.

Mindfulness oefeningen kunnen leerzaam zijn om beter te kunnen ontspannen en stil te staan bij wat er bij jou in het moment is en zich aandient. Aanvaarden zonder oordelen creëert ruimte en draagt bij aan een vermindering van innerlijke gespannenheid.

Talent in Beeld
Balans Programma
bottom of page