top of page

"Wie naar buiten kijkt, droomt.

Wie naar binnen kijkt, wordt wakker."

Carl G. Jung

Bruijn-Advies

 

Vaak weten mensen wel wat ze kunnen

maar hebben zij minder zicht op wie zij zijn.
In de gesprekken nodig ik mensen uit om nieuwsgierig te worden en op een andere wijze naar zichzelf te kijken.
We onderzoeken vragen als waar kom je vandaan, waar sta je nu en waar wil je naar toe. Welke ervaringen, gedachten en gevoelens heb je door de jaren heen verzameld.
Je reflecteert op je eigen handelswijze. Vanzelf komen naast het benoemen van je kwaliteiten ook valkuilen, blinde vlekken en belemmerende gedachten scherper in beeld.
Krampachtig voorgeleefde patronen worden zichtbaar en kunnen doorbroken of vlot getrokken worden.
Dit alles draagt bij aan een wezenlijke verandering

en er ontstaat ruimte, beweging en nieuwe energie

om weer optimaal te kunnen functioneren.
In dit bewustwordings- en ontwikkelingsproces

loop ik graag een eindje met mijn cliënten mee.

Lieke Bruijn

Lieke Bruijn

Mijn eerste werkomgeving, de afdeling kinderpsychiatrie van het SKZ in Rotterdam, was voor mij een leerzame periode. Ik leerde over mijn eigen persoonlijk functioneren en leerde over het functioneren van kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Met Bruijn-Advies ben ik gestart in 1998.

In  navolgende jaren verzorgde ik voor uiteenlopende werkgevers naast coachingstrajecten ook managementtrainingen. De begeleidende gesprekken en de inhoudelijke trainingen waren merendeel gericht op het constructiever en effectiever functioneren van o.m. directeuren, managers en ondersteunend personeel in de zakelijke dienstverlening en de non-profitsector.

In deze periode behaalde ik ook mijn master titel in de psychologie.

In de vestiging Rotterdam en Breda van de organisatie Van Ede &Partners (outplacement en loopbaanbegeleiding) startte ik eind negentiger jaren een samenwerkingsverband. Vanuit de rol van consulent, psycholoog, bestuurslid van de maatschap vervulde ik tot slot de rol van waarnemend vestigingsmanager.  

Tussentijds volgde ik de opleiding oplossingsgericht coachen en in 2009 de opleiding mindfulness based cognitive therapy. In december 2012 werd ik als E-coach gecertificeerd bij het Europees Instituut in Driebergen en aan de VU in Amsterdam volgde ik in 2013 de postgraduate opleiding
executive coaching.
Met het nemen van een volgende loopbaanstap blies ik in 2012 Bruijn-Advies nieuw leven in. Vanuit mijn eigen praktijk begeleid ik met veel plezier en inspiratie cliënten die zich willen richten op hun persoonlijke
ontwikkeling in hun werkomgeving.

Mijn uitgebreid CV is te vinden op mijn linkedin-profiel. Van de NOBCO (de beroepsorganisatie voor coaches) ben ik lid sinds 2012. Ik ben getrouwd en moeder van drie dochters

foto Lieke Bruijn.jpg

In de gesprekken vind ik het van wezenlijk belang een veilige en vertrouwenwekkende relatie met mijn cliënt te ontwikkelen. Oprechte belangstelling, goed luisteren, gul zijn met liefde en aandacht, niet te
snel oordelen en werken vanuit compassie vormen voor mij belangrijke bouwstenen voor een goede,

open dialoog met mijn cliënten. Betrouwbaarheid en integriteit zijn waarden die nauw verweven zijn

met mijn arbeidsethos.
Het schrijven van een kort levensverhaal, evenals het schrijven van een reflectieverslag kan een onderdeel vormen van een huiswerkopdracht. Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van theoretische modellen en zienswijzen om mijn gedachten, meningen en hypothesen te kunnen onderbouwen.
In een begeleidingstraject met mijn cliënten streef ik altijd naar het leveren van kwaliteit mede door het inzetten van mijn inhoudelijke kennis en ervaring. In de gesprekken is ook ruimte voor een lach en een traan en de ervaring leert dat vertrouwen in eigen kunnen vaak weer wordt vergroot.
Je komt weer meer in je kracht te staan!
Door trouw te blijven aan mijn principe van ‘life long learning’  beschik ik over een doorleefde zelfkennis.
De gesprekken vinden met tussenpozen van twee à drie weken plaats.

Werkwijze
rotterdam.JPG

Coaching

Individuele coaching heeft als doel om je de mogelijkheid te geven om in je werkomgeving te reflecteren op je eigen handelen en denken.

Loopbaan

Coaching

Loopbaancoaching is zinvol als je ervaart dat de motivatie voor je werk afneemt of je een toenemende behoefte hebt aan een verandering van je werkzaamheden.

Door de vele veranderingen in organisaties worden werknemers tegenwoordig toenemend geconfronteerd met hun persoonlijk functioneren op de werkvloer.

Balans Programma

Vaak zie en voel je het wel aankomen. Je voelt je constant moe, je bent geregeld ziek en je gaat steeds harder werken. Door langdurige overbelasting en stress pleeg je roofbouw.

Coaching

Testimonials

"Lieke begreep de dynamiek van de baan waarin ik zat en mijn wens om me verder te willen ontwikkelen. De combinatie van inhoudelijk sterke gesprekken tot het delen van praktische tips, heb ik als waardevol ervaren. Het oefenen van een sollicitatiegesprek vergeet ik nooit! In mijn nieuwe baan voel ik me een gelukkig mens".

Laura Scholte

bottom of page